Avaleht Korraldajale Korraldaja

Korraldaja

Portaal kaugosalusega ürituste korraldajale

 

Portaal GoAndRun.eu loob korraldajale võimaluse luua kaugosalusega üritusi, arvestada nendel osalemist ning registreeritud osalejate poolt salvestatud tulemusi:

 • ürituste loomine ja administreerimine - kasutajakontode loomine, üritustel osalemise statistika, arveldamine, jne.
 • võimalik luua lisaks reaalselt toimuvatele üritustele kaasnevaid kaugosalusega üritusi, mis pakuvad osalejatele paindlikumaid valikuvõimalusi spordiüritustel osalemiseks
 • osalejate laadimine oma andmebaasist .xls ja .csv formaadis või kasutades sportos.eu keskkonda osalejate registreerimiseks
 • osalejate tulemuste arvestamine toimub osaleja poolt salvestatud andmefailide laadimise teel, faile saavad laadida üritusele registreerunud osalejad ise, korraldaja säästab oma tööaega, mis kuluks nende käsitlemiseks
 • distantside lisamine ja administreerimine
  • distantsi nimi - nt 10 km jooks
  • distantsi toimumise ajaline periood - määrab ära laetavate andmete võimaliku algusaja ja lõppaja
  • osalemise andmete lisamise aeg - peale võistluse lõppemist mingi aja jooksul saab lisada faile mis vastavad antud distantsi tulemuste arvestamise parameetritele
  • distantsi pikkus kilomeetrites - minimaalne arvesse minev distantsi pikkus, failis võib olla läbitud distants pikem, tulemusena läheb arvesse distants alates 1 m kuni distantsi täitumiseni.
  • Manuaalsel tulemuse sisestamisel on distants fikseeritud korraldaja poolt määratud distantsi pikkusega
 • distantsi tulemuste arvestamine vastavalt korraldaja soovidele
  • järjestamine aegade põhjal - parem aeg määratud distantsil eespool
  • järjestamine senini läbitud distantsi põhjal - määratud distantsi lühima ajaga läbinu on eespool (nt aprilli väljakutse läbida 100 km kuu aja looksul, kes saab 100 km täis varem ehk parem aeg on eespool)
  • ajalise kestvusega distntsid - nt 6 tunni jooks, osaleja saab läbida distantsi kas järjest 6 tunni jooksul või laadida erinevaid faile (igat faili 1x) mis vastavad korraldaja poolt antud tingimustele - algus ja lõpetamise aeg, laadimise aeg, jne
  • võimalik luua virtuaalse distantsi läbimisega üritusi - väljakutse olemasolevale rajakaardile võimalik luua visuaalne osaleja liikumine laadides sellele üritusele oma faile ... laen oma tänase 10 km jooksu faili ja liigun edasi antud rajal 10 km, homme jooksen 15 km ja liigun edasi 15 km, jne. Osalejate paiknemine on kaardil nähtav peale faili laadimist.
  • võimalik avalikustada osalejate poolt tegelikult läbitud distantsid vastavalt laetud osalejate failidele, osalemine ei ole piiratud ei asukoha, aja, ega mingi muu põhjuse tõttu
  • osalejad saavad avalikustada oma tulemusi või säilitada privaatsus, tulemused ilmuvad protokollidesse anonüümselt
  • võimalik osalejatele genereerida elektroonilised diplomid ürituse lõppedes
 • esimeses etapis saavad osalejad laadida
  • kõigi enamlevinud spordikellade ja veebirakenduste poolt eksporditavaid andmefaile, mis on kas .fit, .gpx, .tcx või .pwx formaadis
  • samuti sisestada oma tulemusi käsitsi ning vajadusel lisada ka soorituse salvestuse link

 

Let's ... goandrun!