Avaleht Korraldajale Korraldaja

Korraldaja

Portaal kaugosalusega ürituste korraldajale

 

Portaal GoAndRun.eu loob korraldajale võimaluse luua kaugosalusega üritusi, arvestada nendel osalemist ning registreeritud osalejate poolt salvestatud tulemusi:

 • ürituste loomine ja administreerimine - kasutajakontode loomine, üritustel osalemise statistika, arveldamine, jne.
 • võimalik luua lisaks reaalselt toimuvatele üritustele kaasnevaid kaugosalusega üritusi, mis pakuvad osalejatele paindlikumaid valikuvõimalusi spordiüritustel osalemiseks
 • osalejate laadimine oma andmebaasist .xls ja .csv formaadis või kasutades sportos.eu keskkonda osalejate registreerimiseks
 • osalejate tulemuste arvestamine toimub osaleja poolt salvestatud andmefailide laadimise teel, faile saavad laadida üritusele registreerunud osalejad ise, korraldaja säästab oma tööaega, mis kuluks nende käsitlemiseks
 • distantside lisamine ja administreerimine
  • distantsi nimi - nt 10 km jooks
  • distantsi toimumise ajaline periood - määrab ära laetavate andmete võimaliku algusaja ja lõppaja
  • osalemise andmete lisamise aeg - peale võistluse lõppemist mingi aja jooksul saab lisada faile mis vastavad antud distantsi tulemuste arvestamise parameetritele
  • distantsi pikkus kilomeetrites - minimaalne arvesse minev distantsi pikkus, failis võib olla läbitud distants pikem, tulemusena läheb arvesse distants alates 1 m kuni distantsi täitumiseni.
  • Manuaalsel tulemuse sisestamisel on distants fikseeritud korraldaja poolt määratud distantsi pikkusega
 • distantsi tulemuste arvestamine vastavalt korraldaja soovidele
  • järjestamine aegade põhjal - parem aeg määratud distantsil eespool
  • järjestamine senini läbitud distantsi põhjal - määratud distantsi lühima ajaga läbinu on eespool (nt aprilli väljakutse läbida 100 km kuu aja looksul, kes saab 100 km täis varem ehk parem aeg on eespool)
  • ajalise kestvusega distntsid - nt 6 tunni jooks, osaleja saab läbida distantsi kas järjest 6 tunni jooksul või laadida erinevaid faile (igat faili 1x) mis vastavad korraldaja poolt antud tingimustele - algus ja lõpetamise aeg, laadimise aeg, jne
  • võimalik avalikustada osalejate poolt tegelikult läbitud distantsid vastavalt laetud osalejate failidele, osalemine ei ole piiratud ei asukoha, aja, ega mingi muu põhjuse tõttu
  • osalejad saavad avalikustada oma tulemusi või säilitada privaatsus, tulemused ilmuvad protokollidesse anonüümselt
  • võimalik osalejatele genereerida elektroonilised diplomid ürituse lõppedes
 • osalejad saavad laadida
  • kõigi enamlevinud spordikellade ja veebirakenduste poolt eksporditavaid andmefaile, mis on kas .fit, .gpx, .tcx või .pwx formaadis
  • samuti sisestada oma tulemusi käsitsi ning vajadusel lisada ka soorituse salvestuse link

 

Let's ... goandrun!