Avaleht GoAndRun.eu Kasutustingimused

Kasutustingimused

GoAndRun.eu veebilehe (www.goandrun.eu) kasutamine toimub vastavalt käesolevatele tingimustele. 
GoAndRun.eu veebilehe kasutamisega nõustute tegutsema igal ajal kooskõlas kasutustingimustega. 
Arvestades, et GoAndRun.eu võib tingimusi muuta, soovitame kasutustingimustega tutvuda regulaarselt. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Teil GoAndRun.eu veebilehe kasutamisest hoiduda.


Autoriõigused
GoAndRun.eu veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega. GoAndRun.eu jätab endale kõik õigused lehekülgede ja nende sisu osas, kui käesolevatest kasutustingimustest või lehekülgedel esitatud teabest ei tulene teisiti.  Lehekülgede sisu osaline või täielik reprodutseerimine, levitamine või salvestamine on, välja arvatud eraldi nimetatud juhtudel, ilma GoAndRun.eu eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Pressiteateid, materjalipanga sisu ja prinditavad logosid on lubatud allikaviitega vabalt kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel.

Teksti või kujutiste kasutamine ärilistel või heade kommetega vastuolus olevatel eesmärkidel ei ole lubatud. GoAndRun.eu veebilehel olevat materjali võib kasutada isikliku kasutuse eesmärgil. Lehekülgede sisu osaline või täielik levitamine ilma GoAndRun.eu eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Lehekülgedel sisalduvate dokumentide kasutamisele võivad kohalduda eraldi kasutustingimused, millistest teavitatakse vastava dokumendiga seoses eraldi.

Tähised ja kaubamärgid
„GoAndRun“, GoAndRun logo ning GoAndRun.eu toodete ja teenuste nimed ja logod on GoAndRun.eu'le või tema koostööpartneritele kuuluvad kaitstud tähised ja kaubamärgid.


Vastutuse välistus
GoAndRun.eu veebilehe teenust pakutakse ilma kohustuseta ja „nii nagu on“ põhimõttel. GoAndRun.eu ei taga veebilehel viidatud informatsiooni õigsust ja autentsust. GoAndRun.eu ei taga, et veebileht toimib katkestusteta ja vabana vigadest või viirustest. 
GoAndRun.eu ei vastuta lehekülgede kättesaadavuse eest. 
GoAndRun.eu jätab endale kõik õigused teha lehekülgedel muudatusi. 

GoAndRun.eu veebileht võib sisaldada linke lehekülgedele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud. Lingi kaudu sellisele leheküljele suundumisega nõustute Te enne vastava lehekülje kasutamist vaatama üle ja aktsepteerima lehekülje võimalikud kasutustingimused. GoAndRun.eu'l puudub kontroll veebilehe kaudu juurdepääsetavate kolmandate isikute lehekülgede sisu üle, mida GoAndRun.eu ei ole loonud või avaldanud ja GoAndRun.eu nende lehekülgede sisu eest ei vastuta. GoAndRun.eu ei vastuta nende lehekülgede ja lehekülgedel avaldatud materjali kasutamisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. GoAndRun.eu ei vastuta tema veebilehe teenuse kasutamisest või teenuse katkemisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. GoAndRun.eu vastutus on piiratud Eesti Vabariigi õigusega sätestatud maksimaalse määraga.


Materjali edastamine GoAndRun.eu'le
Materjali edastamisega mistahes GoAndRun.eu serverisse, näiteks e-kirjaga või veebilehe kaudu, nõustub ja kinnitab kasutaja, et tal on õigus edastada materjali GoAndRun.eu'le vabaks kasutamiseks ilma mistahes kompensatsioonita kasutajale või kolmandale osapoolele, et materjal ei ole õigusvastane, vastuolus heade kommetega või muul viisil avaldamiseks sobimatu ning et kasutaja on enne materjali edastamist rakendanud mõistlikke ettevaatusabinõusid materjalis sisalduvate viiruste ja muude kahjustavate elementide avastamiseks ja eemaldamiseks.

GoAndRun.eu ei vastuta tema veebilehe kasutajate edastatud materjali sisu eest. GoAndRun.eu'l on õigus omal äranägemisel kasutajate edastatud materjale veebilehelt mistahes hetkel eemaldada.


Privaatsuse kaitse
GoAndRun.eu töötleb andmeid vastavuses isikuandmete kaitse seaduse ja mistahes muude isikuandmete kaitset reguleerivate Eesti Vabariigi õigusaktidega. GoAndRun.eu veebilehe külastajate isikuandmeid ei koguta ilma nende poolt GoAndRun.eule antud nõusolekuta, näiteks seoses tagasiside edastamisega. Isikuandmete töötlemise tingimused on kirjeldatud ja tehtud kättesaadavaks GoAndRun.eu veebilehel.


Küpsised
GoAndRun.eu võib oma veebilehel goandrun.eu kasutada küpsiseid (cookies), nt veebilehe kasutuse jälgimiseks ja reklaami suunamiseks. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse külastatud veebilehelt kasutaja arvutisse ja mida kasutatakse lehekülje külastuse hõlbustamiseks. Küpsised ei kogu külastajat tuvastavaid andmeid ega võimalda ligipääsu informatsioonile külastaja arvuti kõvakettal. Küpsised on külastaja arvuti brauseri poolt vaikimisi seades tõenäoliselt lubatud, kuid brauseri seadetes on võimalik küpsised ka keelata. Täpsema info annavad vastava brauseri tootja juhised. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht tõrgeteta toimida.


Tehniline teave
Teenus töötab enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega. Teenus toetab brausereid Internet Explorer 10, Firefox 17, Google Chrome 20 ja nende uuemaid versioone,  samuti nutiseadmeid, mis kasutavad iOS, Android ja Windows Phone operatsioonisüsteeme. Teenuse kõigi funktsionaalsuste parimaks kasutatavuseks palun kontrollige, et brauseris oleks võimaldatud Javascript. 

 

Let's ... goandrun!