Avaleht Toimumas 47. Tartu Maraton (Virtuaalsõit/Virtual race)

47. Tartu Maraton Virtuaalsõit/Virtual race

Toimumisaeg
E 08.02.2021 - P 14.03.2021
Korraldaja
Klubi Tartu Maraton
Registreerumine
T 01.12.2020 - P 14.03.2021
Registreeru
Tulemuste laadimine
E 08.02.2021 - R 19.03.2021

Distantsid

Nimi Algusaeg Lõppaeg
Suusk 63 km 08.02.2021 00:00 14.03.2021 23:59
Suusk 31 km 08.02.2021 00:00 14.03.2021 23:59
Suusk 16 km 08.02.2021 00:00 14.03.2021 23:59
Suusk Lastesõit/Children race 08.02.2021 00:00 14.03.2021 23:59

Üldinfo/juhend

47. TARTU MARATONI VIRTUAALSÕIDU JUHEND

 1. 47. Tartu Maratoni virtuaalsõidu (edaspidi VS) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. VS on 47. Tartu Maratoni alamüritus ja täiendab maratoni põhidistantse. Virtuaalsõidul osalemiseks tuleb eraldi registreerida.

 2. 47. Tartu Maratoni virtuaalsõit toimub 8. veebruarist kuni 14. märtsini 2021.
  • Virtuaalsõit on nn. kaugosalusega suusasündmus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Distants tuleb läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus vabalt valitud rajal. 
  • Valikus on distantsid 63 km, 31 km ja 16 km. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
  • Distantsi võib läbida kas TM ametlikul rajal (välja arvatud 20.-21. veebruaril) või omale sobivas kohas ja rajal.
  • Distants on lubatud läbida  suusatades, joostes/kõndides/matkates või rullsuusatades. Suusatada võib nii klassikalises kui ka vabas tehnikas. Spordiala, milles virtuaalmaraton läbiti, märgitakse tulemuste üleslaadimise juures. Suusatada võib nii klassikalises kui ka vabas tehnikas. Keelatud on distantsi läbimiseks auto vm mootorijõul liikuva transpordivahendi kasutamine. Reeglite rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus osaleja diskvalifitseerida.
  • Virtuaalsõit ei ole võistlus, paremusjärjestuse koostamist ega autasustamist ei toimu. Osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Kuubiku sarjas (iga osaleja saab 1 punkti) ning hõbe- ja kuldmärkide arvestuses, juhul kui samal aastal pole osalejal tulemust Tartu Maratoni põhisõidult.
  • Virtuaalsõidu eest ei saa templit rahvusvahelisse pikamaasuusatamise sarja Worldloppet passi, kuid osaluse saab lisada Worldloppeti virtuaalmaratonide arvestusesse (Virtual Racing League).
  • Virtuaalsõidu eest ei saa templit Estoloppeti passi.
 3. Osavõtt VS-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. KOHUSTUSLIK on kõigi liikluseeskirjade järgimine. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 4. Väljas liikumine virtuaalsõidul osalemiseks peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. VS-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaalsõidul osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  

 5. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 
 6. Osaleda võivad kõik 2006. aastal (kahel lühemal distantsil 2008. aastal) või varem sündinud suusatajad, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.  
 7. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 14.03.2021.
 8. Osavõtutasu. 47. TM virtuaalsõidu osavõtutasu on kogu registreerimisperioodi jooksul 30 eurot olenemata distantsist. Osavõtutasule ei kehti soodustused. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
 9. Ümberregistreerimine (isiku ja/või distantsi vahetus virtuaalsõidul) toimub kuni 14.03.2021 kodulehe iseteeninduskeskkonnas.​​
 10. Ümberregistreerimine põhisõidult virtuaalsõidule või vastupidi toimub:
  • saates kirja aadressile aet@tartumaraton.ee osaleja andmete ja soovitud distantsiga
  • võistluskeskuses 20.02 kell 10.00-17.00 
  • Virtuaalsõidult põhiüritusele ümberregistreerimisel tuleb tasuda osavõtutasu vahe vastavalt ümberregistreerimise hetke vooru osalustasudele.
  • Kuni 14.02.21 on ümberregistreerimise toiming tasuta, alates 15.02.21 on ümberregistreerimistasu 10 €.
 11. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 47. Tartu Maratoni medal (postitatakse 2 nädala jooksul pärast tulemuse lisamist), nimeline elektrooniline diplom, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).
 12. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 
 13. Tulemuse saamiseks

  • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu.
  • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
  • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 14. märtsil kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaalsõidu osalejate nimekirjas. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
  • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 19. märtsil kell 17.00 interneti kodulehel.
  • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 16. märtsi kella 17.00-ni. 
  • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine. 
 14. Virtuaalsõidu tulemust ei arvestata stardigrupi määramisel järgnevatel aastatel.
 15. Registreerimisega 47. Tartu Maratoni virtuaalsõidule kinnitab osavõtja oma nõusolekut käesoleva juhendiga.
 16. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
 17. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või kohtunike kogu töö käigus.