Avaleht Toimumas 19. TRADEHOUSE Tervisejooks (4. etapp - 4,6 km - Järve terviserada)

19. TRADEHOUSE Tervisejooks 4. etapp - 4,6 km - Järve terviserada

Toimumisaeg
E 24.05.2021 - P 30.05.2021
Korraldaja
MTÜ Stamina Spordiklubi
Registreerumine
N 01.04.2021 - E 20.09.2021
Registreeru
Tulemuste laadimine
E 24.05.2021 - P 10.10.2021
Distants
4. etapp - 4.6 km

Üldinfo/juhend

1.1. Sari – 2021 Tradehouse Tervisejooks ja –kõnd sari, mis koosneb 21 etapist.
1.2. Etapp – Sarja toimumise ajal ühe nädala sees kas kolmapäeval Tallinna parkides ja metsades toimuv pärisetapp või esmaspäevast pühapäevani toimuv kaugetapp. Pärisetapil avatakse Start kell 16.00 ja suletakse kell 20.00. Finiš suletakse kell 20.30. Kaugetapi saab läbida esmaspäeval kella 00.01st kuni pühapäeva kell 23.59ni.
1.3. Tiim – nelja kuni viie liikmeline sarjas osalejate rühm, kes on registreerunud Sarjale ettenähtud korras ja kasutab vabalt valitud nime.
1.4. Korraldaja – MTÜ Stamina Spordiklubi. Sõltuvalt kontekstist võidakse siin mõista ka Korraldaja töötajaid, ning Korraldaja poolt kaasatud muid isikuid (meditsiiniline personal, parkimis-, raja-, vm korraldajad)
1.5 Osaleja – Tervisejooks ja –kõnd sarjas osaleva tiimi liige, füüsiline isik. Sarjale registreerumisega nõustub käesoleva juhendi tingimustega
1.6. Partner – Korraldaja poolt kaasatud äriühing, kes toetab Sarja korraldamist ning läbiviimist rahaliste ja/või mitterahaliste vahenditega

 

2.1. Tiimi koosseis
Tiimis peab olema registreerumisel neli kuni viis liiget ja nende koosseisu ei saa muuta sarja kestel. Korraldaja võib otsustada mõjuvatel põhjustel liikme vahetuse lubamise, olles vaba oma otsustes punktiarvestuse jm. küsimustes. Üks inimene tohib kuuluda vaid ühte tiimi.

2.2. Tiimi liikmed
Tiimi liikmete osas ei ole soolisi, vanuselisi ega muid piiranguid. Arvestada tuleb vaid, et Peapreemia saamiseks peab olema  tiimil võimalus realiseerida võidu korral  puhkusereis ilma Korraldajale ega Reisikorraldajale selleks lisakulutusi põhjustamata.

2.3. Tiimi nimi
Tiimi nimi peab vastama headele kommetele ega olema halvustav või solvav. Kui Tiimi nimi on identne juba registreeritud Tiimi nimega, siis Korraldaja teavitab sellest Tiimi kontaktisikut. Kontaktisikul on õigus teha ettepanek uue nime kasutuselevõtuks. Kui Tiimi kontaktisikult ei tule ettepanekut uue nime kasutamiseks, lisab Korraldaja Tiimi nimele esimese aritmeetiliselt kasvavas järjestuses vaba rooma numbri (I, II, jne.). Tiimide nimede muutmine ei ole võimalik peale etappi, kus esimest korda osaleti.
2.4. Tiimi eemaldamine

Korraldajal on õigus kõrvaldada Sarjast Tiim, kes rikub Juhendi tingimusi meeldetuletustest hoolimata. See lõpetab ka Osalejate õiguse osaleda Etappidel.
Osalejatel on õigus Tiimisisese üksmeelse otsuse alusel loobuda Sarjal osalemast. Korraldaja kustutab sellest tulenevalt Tiimi osalejate nimekirjast.

 

3.1. Registreerimistasu on 200 - 250 € olenevalt registreerimisvoorust iga Tiimi kohta. Registreerimistasu ei tagastata Tiimi kustutamisel nimekirjast. Registreerimistasu peab olema tasutud enne seda Etappi, millel Tiim soovib esimesena osaleda.  
3.2. Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust kõigil 21 etapil ning selle juurde kuuluvat teenindust.
3.3. Registreerimine toimub Stamina iseteeninduskeskkonnas  https://iseteenindus.stamina.ee/

3.4. TIIMIDE REGISTREERIMINE 2021 aasta Tradehouse tervisejooks ja –kõnd sarjale:

3.4.1. Registreerimine  Tervisejooks ja kõnd sarjale on võimalik ainult läbi interneti.

3.4.2. Iseteeninduskeskkonna avalehel tuleb tiimi kaptenil valida punane vasak kast REGISTREERI

3.4.3.Võistluste valikus tuleb valida 19. Tradehouse tervisejooks ja – kõnd ning kas SEGA-, MEES- või NAISpakettidest (olenevalt tiimi koosseisust)

19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd sarja INDIVIDUAALNE pakett

19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd sarja SEGATIIMIDE pakett

19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd sarja MEESKONDLIK pakett

19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd sarja NAISKONDLIK pakett

3.4.4. Registreerijal on soovitav end süsteemi kasutajaks registreerida ja registreerimine teha süsteemi sisselogides.

3.4.5. Registreerimisel järgida ekraanil edasisi juhiseid ja täita punase tärniga tähistatud väljad

 

4.1. Korraldaja poolt antakse igale osalejale enne esimest etappi personaalne ajavõtukiip. Kiibi saab kätte vaid isikut tõendava dokumendi alusel. Personaalse kiibi alusel toimub osaleja osaluskordade ja tulemuste arvestus kogu hooaja vältel. Igal etapil, millest osaleja võtab osa, tuleb kiip kinnitada takjapaelaga ükskõik kumma jala pahkluule.
4.2. Peale tervisejooksu sarja lõppu peab osaleja kiibi korraldajale tagastama. Tagastamata kiibi eest on korraldajal õigus esitada osalejale arve summas 25 €.
4.3. Korraldaja peab arvestust võistlejate üle personaalsetelt kiipidelt saadavate andmete alusel.
4.4 Osalemiskorra arvestatuks saamiseks tuleb osaleda pärisetapil või kaugetapil
4.4.1. Pärisetapil tuleb start läbida vahemikus 16.00 - 20.00. Kõik, kes on enne 20.00 läinud rajale kuid ei ole ühte ringi läbinud kella 20.30ks saavad lõpuajaks 20.30. 

Alates 20.30st algab võistluskeskuse mahavõtmine.
4.4.2. Kaugetapil tuleb pärisetapiga sama nädala esmaspäevast kuni pühapäevani läbida joostes või kõndides pärisetapiga vähemalt sama pikk distants ja see laadida üles.

4.5. Selleks, et Tiim loetaks etapil osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja, et vähemalt kolm liiget oleksid ühe nädala jooksul osalenud kas pärisetapil või kaugetapil. 
4.6. Kiipide õige omaniku poolt kasutamise järelevalve teostatakse videokontrolli abil. Kui Korraldaja tuvastab, et kiip on antud kasutada mõnele teisele isikule, on Korraldajal õigus tühistada kogu tiimi tulemus etapilt, millel tuvastati kiibi üleandmine, ja korduval rikkumisel tiimi kogu tulemus ning nõuda kõigi seni saadud meenete ja võitude tagastamist. Mäng olgu aus!
4.7. Tiimide osaluskordade arvestust näeb iga Osaleja Sarja ametlikul kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks

 

5.1. Sarja tiimide Peaauhinna väärtuseks on reisikinkekaart väärtuses vähemalt 3000 €.

5.2. Lisaks peaauhinnale antaks välja kaks suurt auhinda, mille auhinnafond on kokku 1000 €.
5.3. Lisaks peaauhinnale ja kahele suurele auhinnale antakse välja ka kolm tiimiauhinda parimale mees-, nais- ja segatiimile. Üheks tiimiauhinnaks on spordivarustus väärtuses 500 €.
5.4. Peaauhinna saab endale Tiim, kes on olnud Parim Tiim. Pidevat arvestust peetakse sarja kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks, mis on ka avalik. Iga etapi eest saab Tiim 10 punkti. Selleks, et Tiim loetaks etapil osalenuks ja teeniks 10 punkti, 
on vaja vähemalt kolmel tiimi liikmel osaleda ühe nädala jooksul pärisetapil või kaugetapil. Seega ei ole nõutav, et Tiimi liikmed jookseksid koos, aga loomulikult tuleb see kambavaimule ainult kasuks. Parim Tiim on see, kes on kogunud enim punkte.
Raja läbimise kiirus ei ole kunagi prioriteeti andvaks faktoriks!
5.5. Kui selle arvestuse tulemusel on võrdse tulemusega rohkem kui üks Tiim, siis loositakse peaauhind enim punkte kogunud tiimide vahel. Autasustamisel ja/või loosimisel peab tiimi esindaja olema kohal. Vastasel korral toimub ümberloosimine.  
5.6. Kahe suurele auhinnale pretendeerivad kõik tiimid analoogselt peaauhinnaga ja nende loosimine toimub peale peaauhinna loosimist.
5.7. Kolmele tiimide auhinnale pretendeerivad vastavalt parimad mees-, nais- ja segatiimid analoogselt peaauhinnaga ja nende loosimised toimuvad enne peaauhinna loosimist.
5.8. Lisaks peaauhinnale on sarja partneritelt ja toetajatelt Tiimidele ja Osalejatele muid auhindu ja meeneid.

5.9. Juhul kui Peapreemia saava tiimi liikmete seas on Korraldaja töötaja, ei ole sellel tiimil õigust Peapreemia saamisele. Partneritel on õigus teavitada Korraldajat oma otsusest kehtestada oma töötajate suhtes vastavaid piiravaid reegleid. Korraldaja teavitab sellest Juhendi täiendusega.  

 

6.1. Osalejad on tähelepanelikud ja abivalmid kõigi Tervisejooks ja -kõnd osalejate suhtes. Samuti järgivad nad heakorratavasid ja keskkonnasõbralikkust.

 

7.1. 19. Tradehouse tervisejooks ja kõnd sarja korraldab MTÜ Stamina Spordiklubi koostöös sponsorite ja toetajatega.

7.2. Ametlikud infokanalid on: www.stamina.ee/tervisejooks ja sarja Facebook leht: https://www.facebook.com/Tervisejooks/

7.3. Juriidiline aadress ja rekvisiidid: MTÜ Stamina Spordiklubi, Külmallika 15 Tallinn 12617. Kontakt: stamina@stamina.ee
7.4. Korraldaja registrikood: Reg. nr.: 80195756
7.5. Korraldaja pangakontod: Swedbank a/a EE502200221027348689  LHV a/a EE427700771002294525
7.6. Korraldaja õigused

7.6.1. Korraldajal on õigus viia, vastavalt vajadusele, juhendisse sisse muudatusi.

7.6.2. Korraldajal on õigus keelata võistlusalas viibimine ja starti sisenemine teisi osalejaid häirivatel inimestel.

7.6.3. Korraldajal on õigus keelata starti sisenemine osalejatel, kes ei kanna ajavõtukiipi

7.6.4. Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis kõik osalejad, kes ei järgi sündmuse juhendit ja reegleid.

7.6.5. Korraldajal on õigus kasutada kõiki korraldaja poolt ürituse raames tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

7.6.6. Korraldaja ei vastuta Force Majeure (loodusjõud) tõttu ära jääva ürituse eest. Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteoleneval põhjusel osavõtutasu ei tagastata.

7.6.7. Korraldaja ei oma vastutust ajavõtuteenust teostava ettevõtte töö eest.

7.6.8. Korraldaja aktsepteerib ainult ametlikus korras ja kirjalikus vormis esitatud proteste.