Homepage Organizers Price list 2024

Price list 2024

Hinnakiri alates 1. jaanuar 2024

Pricelist starting January 1st 2024

 

 1. Virtuaalvõistluse loomine/admin GoAndRun’I poolt                                                                       € 60.00
  (võistluse loomine, distantside konfigureerimine, diplomite ja rinnanumbrite sisestamine, osalejate import xls failist)
  1. Digitaalsete rinnanumbrite ning diplomate kujundus (1 kuni A4 kujundus)                     € 60.00
 2. Seeriavõistluste loomine/admin GoAndRun’I poolt (kuni 6 osavõistlust)                                   € 90.00
 3. Seeriavõistluste loomine/admin GoAndRun’I poolt (kuni 12 osavõistlust)                               € 120.00
 4. Seeriavõistluste loomine/admin GoAndRun’I poolt (üle 12 osavõistluse)                                 € 150.00
 5. Tulemuste laadimine individuaalvõistlusele (sisestatud tulemuste arv)                                     €   0.77
 6. Tulemuste sisestamine kombo võistlusele (üks osaleja piiramatu arv sisestamist)                €   1.50
 7. Miinimumtasu ühe ürituse eest                                                                                                         € 100.00

GoAndRun OÜ ei ole käibemaksu kohuslane.

 

 1. Creating a virtual contest/admin by GoAndRun                                                                                € 60.00

(create a race, configure distances, enter diplomas and bibs, import participants from xls file)

 1. Design of digital bibs and diplomas – up to A4 size                                                                        € 60.00
 2. Creation of Series races / admin by GoAndRun (up to 6 races)                                                     € 90.00
 3. Creation of Series races / admin by GoAndRun (up to 12 races)                                                € 120.00
 4. Creation of Series races / admin by GoAndRun (more than 12 races)                                       € 150.00
 5. Loading results for individual competition (number of results entered)                                        € 0.77
 6. Entry of results into a combo contest (one participant unlimited number of entries)                 € 1.50
 7. Minimum fee for one event                                                                                                                € 100.00

 

GoAndRun OÜ is not a VAT payer.