Avaleht Toimumas 18. TRADEHOUSE Tervisejooks (PROLOOG - 4 km)

18. TRADEHOUSE Tervisejooks PROLOOG - 4 km

Toimumisaeg
E 20.04.2020 - P 26.04.2020
Korraldaja
MTÜ Stamina Spordiklubi
Registreerumine
K 01.04.2020 - P 26.04.2020
Registreeru
Tulemuste laadimine
E 20.04.2020 - L 02.05.2020
Distants
4 km

Üldinfo/juhend

TRADEHOUSE TERVISEJOOKS JA -KÕND SARJA KAUGETAPI JUHEND

 1. Kuni Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga toimuvad 18. Tradehouse Tervisejooks ja -kõnd sarja etapid (kuni eriolukorra lõpuni) kaugosaluse korras
 2. Kaugetapp on sarja etapp, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distants tuleb läbida mis tahes päeval etapi etteantud ajavahemikus. 
 3. Kaugetapi distants on 4 km. Distantsi võib läbida kas joostes või kõndides. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
 4. Keelatud on distantsi läbimiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamine. Reeglite rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus osaleja diskvalifitseerida.
 5. Distantsi rajad võivad olla kas möödunud aastatest tuttavad sarja rajad või vabalt valitud omale sobivad kohad ja rajad.
 6. Kaugetapil läbitud osaluskord läheb arvesse sarja tulemustesse.
 7. Jooksvas protokollis avaldatakse kõigi jooksjate ja kõndijate tulemused ajalises järjekorras.
 8. Osavõtt kaugetapist toimub omal riisikol. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma kõiki liikluseeskirju.  Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. 
 9. Kaugetapil osalemiseks väljas liikumine peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi eriolukorra ja sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. Kaugetapil osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame kaugetapil osaledes järgida 2 + 2 reeglit ehk hoida teiste inimestega vahet vähemalt 2 meetrit ja liikuda mitte rohkem kui kahekesi.
 10. Osaleda saavad kõik sarjale registreerunud individuaalosalejad ning tiimide liikmed.
 11. Osavõtjate registreerimine toimub internetis sarja kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks
 12. Osaluskorra, ajavõtu ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 
 13. Osaluskorra arvestamine
  1. Sarja kodulehel tuleb registreerida individuaalosalejaks või oma 4 – 5 liikmeline tiim
  2. Läbida kaugetapi toimumisperioodi jääval ajavahemikul minimaalselt ettenähtud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega.
  3. Laadida mõõteseadme logifail kaugetapi toimumisperioodi jooksul üles Minu GoAndRun keskkonnas https://goandrun.eu/et/kasutaja-menuu vastava kaugetapil aknale Lisa tulemus klõpsates. Faili saab üles laadida ühe korra.
  4. Kaugetapi tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.goandrun.eu/ee/voistlused
  5. Kaugetapi ametlikud tulemused avaldatakse sarja kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks kaugetapile järgneval esmaspäeval hiljemalt kell 12.00
 14. Registreerimisega sarjale kinnitab osavõtja nõusolekut kõigi sarja puutuvate juhenditega

 

Üldjuhend

I  Tiimi koosseis
Tiimis peab olema registreerumisel neli kuni viis liiget ja nende koosseisu ei saa muuta sarja kestel. Korraldaja võib otsustada mõjuvatel põhjustel liikme vahetuse lubamise, olles vaba oma otsustes punktiarvestuse jm. küsimustes. Üks inimene tohib kuuluda vaid ühte tiimi.
 

II  Tiimi liikmed
Tiimi liikmete osas ei ole soolisi, vanuselisi ega muid piiranguid. Arvestada tuleb vaid, et Peapreemia saamiseks peab olema  tiimil võimalus suunduda välismaisele puhkusereisile ilma Korraldajale ega Reisikorraldajale selleks lisakulutusi põhjustamata.

 

III  Tiimi nimi
Tiimi nimi peab vastama headele kommetele ega olema halvustav või solvav. Kui Tiimi nimi on identne juba registreeritud Tiimi nimega, siis Korraldaja teavitab sellest Tiimi kontaktisikut. Kontaktisikul on õigus teha ettepanek uue nime kasutuselevõtuks. Kui Tiimi kontaktisikult ei tule ettepanekut uue nime kasutamiseks, lisab Korraldaja Tiimi nimele esimese aritmeetiliselt kasvavas järjestuses vaba rooma numbri (I, II, jne.). Tiimide nimede muutmine ei ole võimalik peale etappi, kus esimest korda osaleti.

 

IV  Registreerimine ja registreerimistasu
Registreerimistasu on 190 -210 EUR olenevalt registreerimisvoorust iga Tiimi kohta. Registreerimistasu ei tagastata Tiimi kustutamisel nimekirjast. Registreerimistasu peab olema tasutud enne seda Etappi, millel Tiim soovib esimesena osaleda.  
Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust kõigil 21 etapil ning selle juurde kuuluvat teenindust.
Registreerimine toimub sarja kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks

 

V Ajavõtukiibid ja osalemiskordade arvestus
Korraldaja poolt antakse igale osalejale enne esimest etappi personaalne ajavõtukiip. Kiibi saab kätte vaid isikut tõendava dokumendi alusel. Personaalse kiibi alusel toimub osaleja osaluskordade ja tulemuste arvestus kogu hooaja vältel. Igal etapil, millest osaleja võtab osa, tuleb kiip kinnitada takjapaelaga ükskõik kumma jala pahkluule.
Peale tervisejooksu sarja lõppu peab osaleja kiibi korraldajale tagastama. Tagastamata kiibi eest on korraldajal õigus esitada osalejale arve summas 25 eurot.
Korraldaja peab arvestust võistlejate üle personaalsetelt kiipidelt saadavate andmete alusel.
Osalemiskorra arvestatuks saamiseks tuleb start läbida vahemikus 16.00-20.00. Kõik, kes on enne 20.00 läinud rajale kuid ei ole ühte ringi läbinud kella 20.30ks saavad lõpuajaks 20.30.  Alates 20.30st algab võistluskeskuse mahavõtmine.

Selleks, et Tiim loetaks etapil osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja, et stardi ja finiši ühe etapi ehk ühe nädala kolmapäeva või neljapäeva lahtiolekuaja jooksul oleks raja läbinud vähemalt kolm liiget.
Kiipide õige omaniku poolt kasutamise järelevalve teostatakse videokontrolli abil. Kui Korraldaja tuvastab, et kiip on antud kasutada mõnele teisele isikule, on Korraldajal õigus tühistada kogu tiimi tulemus etapilt, millel tuvastati kiibi üleandmine, ja korduval rikkumisel tiimi kogu tulemus ning nõuda kõigi seni saadud meenete ja võitude tagastamist. Mäng olgu aus!
Tiimide osaluskordade arvestust näeb iga Osaleja Sarja ametlikul kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks

 

VI Personaalne ajavõtukiip
Personaalse ajavõtukiibi kasutamisel
1. pole vaja kanda kaasas isikut tõendavaid dokumente;
2. pole vaja raisata aega kiipide jaotamisel järjekorras seismisele;
3. on alati kindlus, et osalejal on temale kuuluv kiip;
4. on võimalik läbida rada rohkem kui kord 

 

VII  Tiimide kustutamine nimekirjast
Korraldajal on õigus kõrvaldada Sarjast Tiim, kes rikub Juhendi tingimusi meeldetuletustest hoolimata. See lõpetab ka Osalejate õiguse osaleda Etappidel.
Osalejatel on õigus Tiimisisese üksmeelse otsuse alusel loobuda Sarjal osalemast. Korraldaja kustutab sellest tulenevalt Tiimi osalejate nimekirjast.

 

VIII  Üks peaauhind, kaks suurt auhinda, kolm tiimide auhinda
Sarja tiimide Peaauhinna väärtuseks on reisikinkekaart väärtuses vähemalt 3000 EUR.
Lisaks peaauhinnale antaks välja kaks suurt auhinda ja kolm tiimide auhinda.
Kaheks suureks auhinnaks on kinkekaart väärtuses 1000 EUR.
Kolmeks tiimiauhinnaks on parimale mees-, nais- ja segatiimile spordivarustus väärtuses 500 EUR
Peaauhinna saab endale Tiim, kes on olnud Parim Tiim. Pidevat arvestust peetakse sarja kodulehel www.stamina.ee/tervisejooks, mis on ka avalik. Iga etapi eest saab Tiim 10 punkti. Selleks, et Tiim loetaks etapil osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja, et stardi ja finiši ühe etapi lahtiolekuaja jooksul oleks raja läbinud vähemalt kolm liiget. Seega ei ole nõutav, et Tiimi liikmed jookseksid koos, aga loomulikult tuleb see kambavaimule ainult kasuks. Parim Tiim on see, kes on kogunud enim punkte.
Raja läbimise kiirus ei ole kunagi prioriteeti andvaks faktoriks!
Kui selle arvestuse tulemusel on võrdse tulemusega rohkem kui üks Tiim, siis loositakse peaauhind enim punkte kogunud tiimide vahel. Autasustamisel ja/või loosimisel peab tiimi esindaja olema kohal. Vastasel korral toimub ümberloosimine.  
Kahe suurele auhinnale pretendeerivad kõik tiimid analoogselt peaauhinnaga ja nende loosimine toimub peale peaauhinna loosimist.
Kolmele tiimide auhinnale pretendeerivad vastavalt parimad mees-, nais- ja segatiimid analoogselt peaauhinnaga ja nende loosimised toimuvad enne peaauhinna loosimist.

 

IX Auhinnad ja meened 
Lisaks peaauhinnale on sarja partneritelt ja toetajatelt Tiimidele ja Osalejatele muid auhindu ja meeneid.

 

X Piirangud Peapreemia saajate ringile
Juhul kui Peapreemia saava tiimi liikmete seas on Korraldaja töötaja, ei ole sellel tiimil õigust Peapreemia saamisele. Partneritel on õigus teavitada Korraldajat oma otsusest kehtestada oma töötajate suhtes vastavaid piiravaid reegleid. Korraldaja teavitab sellest Juhendi täiendusega.  

 

XI  Austus kaaskondsete vastu ja heakord
Osalejad on tähelepanelikud ja abivalmid kõigi Tervisejooks ja -kõnd osalejate suhtes. Samuti järgivad nad heakorratavasid ja keskkonnasõbralikkust.
 

XII  Osalejate isikuandmete kasutamine
Korraldajal on õigus edastada Osalejate nõustumisel nende kontaktandmeid sarja partneritele kontaktide loomiseks. Samuti on korraldajal õigus edastada Tervisejooks ja -kõnd puudutavat infot avalikkusele

 

Mõisted:
Sari – 2020 Tradehouse Tervisejooks ja –kõnd sari, mis koosneb 21 etapist.
Etapp – Sarja toimumise ajal ühe nädala sees kolmapäeval ja neljapäeval Tallinna parkides ja metsades toimuv 3-5 km tervisejooks ja -kõnd. Start avatakse mõlemal päeval kell 16.00 ja suletakse kell 20.00. Finiš suletakse kell 20.30.
Tiim – nelja kuni viie liikmeline sarjas osalejate rühm, kes on registreerunud Sarjale ettenähtud korras ja kasutab vabalt valitud nime.
Korraldaja – MTÜ Stamina Spordiklubi. Sõltuvalt kontekstist võidakse siin mõista ka Korraldaja töötajaid, ning Korraldaja poolt kaasatud muid isikuid (meditsiiniline personal, parkimis-, raja-, vm korraldajad)
Osaleja – Tervisejooks ja –kõnd sarjas osaleva tiimi liige, füüsiline isik. Sarjale registreerumisega nõustub käesoleva juhendi tingimustega
Partner – Korraldaja poolt kaasatud äriühing, kes toetab Sarja korraldamist ja läbiviimist rahaliste ja/või mitterahaliste vahenditega